Контакт

Наши данные

Jagodzińscy sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28
62-004 Czerwonak

NIP: PL7773371104
REGON: 388372554

tel.: +48 61 8120 150
e-mail: biuro@gasnica.eu

время открытия:

Понедельник Пятница
время открытия: 8:30 — 15:30

банковский счет:

Santander Bank Polska S.A.
PLN: 14109013460000000147721543
EUR: 66109013460000000147724972
SWIFT: WBKPPLPP

KRS: 0000887988 | Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu | VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy 20000 PLN

Напишите нам